Od 29. apríla 2021

je v platnosti Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu... a Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

pozri: UV SR 215_2021 (ruší UV SR č. 214/2021 zo dňa 21. apríla 2021);

pozri: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf (ruší vyhlášku ÚVZ SR č. 187/2021 zo dňa 16. apríla 2021).

Upozorňujeme používateľov/návštevníkov, že pre vstup do priestorov knižnice je naďalej nevyhnutný negatívny test nie starší ako 7 dní.

 

Späť na archív noviniek