Nedostupnosť on-line katalógu a návratového automatu ŠVK

z dôvodu odstávky knižničného systému Virtua od 23. 4. 2021 20:00h (piatok) do 26. 4. 2021 06:00h (pondelok)

V tomto čase nebude možné objednávanie a predlžovanie výpožičnej doby dokumentov ani ich vrátenie v návratovom automate.

Od 26. 4. 2021 do 10. 5. 2021 si môžete uplatniť reklamáciu, z dôvodu nedostupnosti systému na kontaktoch: okis@svkpo.gov.sk alebo telefonicky: 051 2454 212.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

Späť na archív noviniek