Oznam o prebiehajúcej rekonštrukcii oddelenia služieb

Od začiatku marca 2021 prebieha v našej knižnici na Námestí mládeže prvá etapa stavebných prác súvisiacich s dlhodobo plánovanou rekonštrukciou 2. nadzemného podlažia oddelenia služieb

Cieľom tejto rekonštrukcie v 1. etape je modernizácia priestorov pôvodnej čitárne a obidvoch študovní, a v 2. etape vybudovanie nájazdovej rampy pri vstupe do budovy a inštalácia výťahu, čím zabezpečíme bezbariérový prístup do objektu na Námestí mládeže, a to nielen na prízemie, ale aj na poschodie a to aj  napriek obmedzeniam, ktoré so sebou prináša lokalizácia našej budovy, v ktorej je sústredená prevažná časť oddelenia služieb.

Touto cestou sa používateľom ospravedlňujeme, že v dôsledku rekonštrukčných prác dochádza k  zvýšenému hluku a prašnosti.

Zároveň žiadame o Vašu zhovievavosť a zvýšenú opatrnosť pri pohybe v priestoroch budovy a jej okolí. Ďakujeme Vám.

Veríme, že snaha zmodernizovať naše priestory a poskytované služby Vás poteší, a že nám naďalej zachováte svoju priazeň.

V prípade akýchkoľvek otázok (najmä o poskytovaných službách v obmedzenom režime a náhradných priestoroch) Vám odporúčame kontakty: okis@svkpo.gov.sk alebo tel. 0918760591, 051/2454212.

Späť na archív noviniek