OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV KNIŽNICE PLATNÝ OD 22.3.2021

Knižnica je naďalej otvorená pre verejnosť v štandardných otváracích hodinách a v obmedzenom režime - poskytujeme iba výpožičné služby, študovne ostávajú zatvorené

 • do knižnice bude mať povolený vstup používateľ/ návštevník iba za účelom vyzdvihnutia objednaných dokumentov, registrácie do knižnice alebo uhradenia vzniknutých poplatkov;
 • v zmysle opatrení Vlády SR je tento vstup do priestorov knižnice od 22. marca 2021 povolený len s respirátorom FFP2 alebo výrobkom KN95 alebo N95 alebo iný schválený výrobok, ktorý napĺňa minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú tvárovú polomasku bez výdychového ventilu, kategórie FFP2;
 • maximálny počet používateľov/návštevníkov v jednom okamihu na oddelení služieb sú 2 osoby (1 osoba vo vestibule – 1 osoba pri registrácii), so zachovaním odstupu minimálne 2 metre;
 • každý používateľ/návštevník :
  • je povinný bez vyzvania preukázať sa platným negatívnym testom určeným podľa rizika zaradenia okresu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo potvrdením o zaočkovaní proti tomuto ochoreniu najskôr po uplynutí 14 dní od podania 2. dávky vakcíny prípadne iným potvrdením o výnimke;
  • je povinný aplikovať dezinfekciu na ruky prostredníctvom bezdotykového dezinfekčného zariadenia alebo použiť rukavice;
  • požadujeme priniesť si vlastné pero k podpísaniu potvrdenia o výpožičke;
 • vrátenie vypožičaných dokumentov je možné iba prostredníctvom samoobslužného návratového automatu, ktorý je prístupný používateľom bez obmedzenia;
 • vstup do priestoru návratového automatu za účelom vrátenia vypožičaných dokumentov je možný aj bez nutnosti predkladať vyššie uvedené doklady;
 • v interiéri alebo exteriéri knižnice, resp. v jej blízkosti je zakázané konzumovať pokrmy a nápoje.

Podmienky pre návštevu v ŠVK sa môžu priebežne meniť, o čom Vás budeme včas informovať.

Späť na archív noviniek