Stará rusínska literatúra – po novom

Prednáška vysokoškolského pedagóga doc. Mgr. Valerija Paďaka, CSc. na tému „Stará rusínska literatúra – po novom“  sa uskutoční dňa 6. 3. 2024 o 16.00 hod. na Námestí mládeže 1, Prešov. Bude spojená s besedou a prezentáciou kníh z autorskej a vydavateľskej činnosti prednášajúceho.

Podujatie, ktoré  organizuje oddelenie historických knižných fondov ŠVK v Prešove, sa viaže na prezentáciu problematiky výskumu slavistiky, historických rusiník, vydávaniu pôvodnej tvorby, diel osobností v novom vyhotovení V. Paďaka.

Valerij Paďak pochádza z Ukrajiny (Užhorod, 1959 –). Vzdelanie získal na FF Užhorodskej štátnej univerzity v špecializácii na ruský jazyk a literatúru (1982), kandidáta filologických vied (CSc.) na Inštitúte literatúry T. H. Ševčenka AV USSR v Kyjeve (1990), docentúru na FF UK v Bratislave v odbore slovanské jazyky a literatúry (2020). Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg v Centre jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove (od roku 2010). Systematicky sa venuje problematike staršej i súčasnej rusínskej literatúry a kultúre, rusínskej dramatickej tvorbe a profesionálnemu divadlu.

Podujatie sa uskutoční počas Týždňa slovenských knižníc pod mottom: knižnice pre všetkých – #Knižnica. Vstup voľný!

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

Späť na kalendár podujatí