Moc korupcie - zákulisie boja za lepšie Slovensko

Výstava Moc korupcie - zákulisie boja za lepšie Slovensko prezentuje výber 26 dokumentov z knižničného fondu vydaných za posledných 5 rokov.

Zaregistrovaní používatelia knižnice si môžu vystavené dokumenty ihneď absenčne vypožičať. 

Korupcia_KF

Výstavu si môžete pozrieť od 1. 7. do 31. 8. 2023 na Námestí mládeže 1.

Bližšie informácie v požičovni.

Späť na kalendár podujatí