Filip Malát: 3D tlač a jej možnosti

Filip Malát: 3D tlač a jej možnosti online výstava prezentuje 7 rokov praxe CAD modelovania a 3D technológií. Autor výstavy má za sebou skúsenosti so stavbou vlastných 3D tlačiarní a ich rozvojom, ako aj s technológiou 3D skenovania. Už piaty  rok sa venuje LIDAR dátam na základe, ktorých realizuje dobové 3D rekonštrukcie historických pamiatok, ktoré z digitálnej podoby pretvára do fyzických modelov vďaka technológií aditívnej výroby. Tieto modely spolu s kolegami z organizácie Slovenský viacodborový inštitút, v ktorej pôsobí, zároveň implementujú do podoby mobilnej aplikácie rozšírenej reality.

Malat_April

Späť na kalendár podujatí