Jozef Fečo: Holokaust

Autor v desiatich výtvarných dielach zobrazuje tému rómskeho holokaustu na veľkoformátových obrazoch, ktoré vytvoril vďaka štipendiu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR. Námet čerpal z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú (knihu si môžete u nás vypožičať).

Plagat_Feco_web

Tematickú výstavu výtvarných diel rómskeho výtvarníka Jozefa Feča s názvom Holokaust sme pre Vás pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. január. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny.

Späť na kalendár podujatí