KNIHA NA VIANOCE - 2. december 2022

Kolegyňa Katka odporúča knihu Shakespeareova Anglie : Portrét doby, ktorá bola vyhlásená za Českú knihu roka 2020 a stala sa absolútnym víťazom 20. ročníka cien Magnesia Litera. Z jej pohľadu ide o veľmi zaujímavý titul a autor Martin Hilský, český znalec diel Wiliama Skakesperea, v nej prináša celostný pohľad na dobu slávneho dramatika, hlavnou témou sú ľudia Shakespearovej doby a premeny ich mentality. Predstavuje dobu, v ktorej vznikali veľké diela alžbetínskej literatúry.

V prvej kapitole Lidé a společnost opisuje toto obdobie v širokom zábere od kráľov a kráľovského dvora až po ľudí na okraji (žobráci, tuláci ...). Druhá kapitola Každodenní život približuje Stratford a Londýn počas zlatého alžbetínskeho veku. Hovorí o tom ako v nej ľudia žili, bývali, obliekali sa, čo jedli a pod. V tretej časti Imaginace, mentalita, řeč sa autor zaoberá dobovou mentalitou, snaží sa odhadnúť, z čoho mali Shakespearovi súčasníci strach, z čoho sa tešili, alebo čo si mysleli o svete, v ktorom žili. Sú tu načrtnuté aj hlavné obrysy náboženskej, politickej, historickej a alchýmickej imaginácie. Záverečná, štvrtá kapitola Kdo byl kdo sa od predchádzajúcich kapitol líši metódou, štýlom aj skladbou a pripomína skôr lexikón, pretože ponúka portrétnu galériu ľudí a osobnosti tej doby.

Knihu máme v aj našom fonde pod signatúrou svkpoC 6134, momentálne je uložená vo Všeobecnej študovni, v tzv. relaxačnej zóne na okamžité prezretie, ale v prípade veľkého záujmu ju vieme požičať aj absenčne.

https://medziknihami.sk/clanky/shakespearova-anglie-portret-doby-od-martina-hilskeho/

 

Dnes malý darček - sada pero, ceruzka, strúhadlo a pravítko - pre vyžrebovaného používateľa č. preukazu 273C36114651174869764.

Späť na kalendár podujatí