Inter arma silent Musae

Výstava Inter arma silent Musae poukazuje na latinské príslovie Marca Tullia Ciceróna, ktoré hovorí o tom, že medzi zbraňami (počas vojny, za hluku zbraní) mlčia Múzy. Sprístupňuje ukážky knižnej grafiky – mediryty, litografie alebo ilustrácie uverejnené ako reprodukcie výtvarných diel v starých tlačiach z obdobia 17. až 19. storočia, ktoré však často retrospektívne zachytávajú dejinné udalosti a predstavy o časoch minulých. Výstava ponúka pohľad na vybrané vojny, bitky, (vý)zbroj, osobnosti (hrdinov, vojvodcov, panovníkov i politikov) v našich, ale aj európskych dejinách.

plagát k výstave

Späť na kalendár podujatí