prejsť do hlavného obsahu

Vitajte

Ľudia v spojení s modernými technickými a technologickými vymoženosťami totiž musia dosiahnuť iba jedno:

aby knižnice a internet existovali v symbióze a navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove má rovnaký záujem.

Spoznajte našu knižnicu

Novinky - Oznamy

Archív

Kalendár podujatí

  • 01. 12. 2022Ruce v mouce... viac o podujatí

  • 01. 12. 2022ŠVK v Prešove v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove a Spoločenskovedným ústavom SAV, organizujú vedeckú konferenciu:... viac o podujatí

  • 02. 12. 2022Shakespeareova Anglie : Portrét doby... viac o podujatí

Kniha týždňa

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tento zaujímavý titul:

  • Fotografia obálky knihy Poprvé dědečkem a babičkou

    COTINAUD, Caroline:
    Poprvé dědečkem a babičkou

    viac o knihe

Novinky z www.portalsvk.sk

Gejza Adam

Gejza Adam

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom Československu a následne v Slovenskej republike. Ako kvalifikovaný učiteľ pre 1. stupeň základných škôl (Pedagogická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika – absolvent) participoval na aktivitách v oblasti vzdelávania rómskych detí už okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia. V rokoch 1989 – 1992 bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), kde reprezentoval platformu Rómska občianska iniciatíva (ROI). V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky ( FZ ČSFR). V roku 1998 sa stal členom Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny v SR, v rokoch 2000 – 2004 bol komisárom pre vzdelávanie Rómov v rámci Medzinárodnej rómskej únie (IRU). V politickej práci pokračoval ako predseda Strany rómskej koalície (do 2020). Za najväčšie úspechy jeho kariéry sa dá považovať spolupráca na procese priznania štatútu národnostnej menšiny Rómom, založenie siete súkromných stredných škôl (Súkromná stredná  pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná stredná umelecká škola) s vyučovacím jazykom rómskym, zriadenie Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach a jeho riadenie. …čítať ďalej

Anketa

Viete o tom, že po rekonštrukcii oddelenia služieb na Námestí mládeže sme vytvorili nový priestor tzv. coworking na skupinové štúdium?Náš tip z eshopu

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska)

Autor/editor: Marcela Domenová Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

kúpiť