prejsť do hlavného obsahu

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa

Autor/Editor: Marcela Domenová (ed.)

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6

Predajná cena: 10,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Medziodborový zborník obsahuje časť referátov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa: knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta (Prešov 2018). Pozornosť venuje dejinným udalostiam v Uhorsku/na Slovensku najmä v 19. storočí (s prihliadnutím na roky 1848 – 1849), významným osobnostiam danej doby, národným dejateľom, vedcom, pedagógom, zberateľom slovenských ľudových piesní a ich dielu (ako napríklad Ján Tomka-Sásky, Adam František Kollár, Ján Kollár, Michal Institoris Mošovský, Bohuslav Tablic, Adam a Ján Hlovíkovci, Martin Hattala), pamiatkam knižnej kultúry z obdobia formovania moderného slovenského národa ako aj dobovej tlači (Slovenské národné noviny). Zborník obsahuje rubriky Štúdie, Rozhľady/Úvahy, Jubileá/Informácie, Kronika/Správy a Recenzie/Anotácie.