prejsť do hlavného obsahu

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV.

Autor/Editor: Marcela Domenová

Prešov: ŠVK v Prešove, 2013. 176 s. ISBN 978-80-89614-04-2.

Predajná cena: 6,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Ťažiskom zborníka k dejinám knižnej kultúry bolo obdobie 19. – 20. storočia. K tematickým okruhom príspevkov možno zaradiť problematiku dobových periodík – Tatry (1919 – 1922), vybrané prešovské študentské časopisy, almanachy a zborníky, naratívne, historické a teologické pramene spojené s osobnosťami ako Alexander Duchnovič a jeho Liturgický katechizmus, Belo Klein-Tesnoskalský a jeho Šarišská kronika vojny a štátnej zmeny, ale aj Stanisław Tarnowski a jeho Dejiny poľskej literatúry. Záujem o prešovské knižnice predstavuje sonda do historického fondu ŠVK a niekdajšej Slovenskej obecnej knižnice mesta Prešov. Do zborníka boli zaradené aj rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.