prejsť do hlavného obsahu

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I.

Autor/Editor: Marcela Domenová

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 253 s. ISBN 978-80-85734-77-5.

Predajná cena: 5,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárne ladený zborník je venovaný dejinám knižnej kultúry na Slovensku. Obsahuje príspevky k dejinám historických, cirkevných (gréckokatolícka farnosť v Košiciach, knižnica gréckokatolíckych farárov spišského dištriktu z roku 1859), šľachtických (Berzevici) a školských knižníc i spolkov (evanjelické kolégium v Prešove, Széchenyiho kruh v Prešove). Venuje sa problematike kníhkupectva (Samuel Révai z Prešova), politike a regionálnym periodikám, ruskej a ukrajinskej emigrácii, výročným správam a ročenkám, kronikám (jezuitské kroniky na Spiši), ale aj oblasti hudobnej kultúry, kodikológie – Notovanému breviáru (1375) a muzikológie (pamiatky z obdobia renesancie a baroka v mestách na Šariši). Okrem rubriky Štúdie, obsahuje aj rubriku Materiály a Recenzie.