prejsť do hlavného obsahu

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 (Bibliografický súpis článkov)

Autor/Editor: Zuzana Džupinková

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 192 s. ISBN 978-80-85734-87-4.

Predajná cena: 3,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Článková retrospektívna bibliografia titulu Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, resp. Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Obsahuje 431 bibliografických záznamov z 13 zväzkov radených do 10 čísel z rokov 1965 – 1982. Zborník predstavoval po odbornej stránke veľmi kvalitnú titul k dejinám hmotnej a duchovnej kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Uverejňovali sa v ňom štúdie domácich, ale aj zahraničných autorov, články z oblasti etnografie, jazykovedy, ale aj literárnej vedy, umenia, kultúry, folkloristiky a z archeológie. Okrem odborných štúdií boli v jednotlivých ročníkoch zaradené spomienky, dokumenty – materiály, kronika a jubileá, publikovali sa pramene či recenzie na najnovšie práce súvisiace s uvedenými menšinami. Publikácia je doplnená o obrazovú – fotografickú prílohu a registre (menný, zemepisný a predmetový).