prejsť do hlavného obsahu

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa

Autor/Editor: Michal Socha, Lucia Němcová

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 198 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Predajná cena: 6,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Odborná publikácia mapuje, hodnotí, bilancuje život a dielo literárneho vedca, prozaika a vysokoškolského pedagóga S. Rakúsa (* 1940), ako odborníka v oblasti literárnej teórie a interpretácie modernej slovenskej prózy 20. storočia, ktorý je navyše sám stále literárne činný. Práve teoretický výskum slovenskej literatúry mu umožnil začleniť do literárnovedného myslenia nové pojmy. Za svoju prácu bol už za života viackrát ocenený. Bibliograficko-popisnú časť zostavil Michal Socha. Autormi hodnotiacich štúdií diela Stanislava Rakúsa sú literárni vedci Vladimír Barborík, Milan Kendra a Marta Součková. Do publikácie boli zaradené aj tri ukážky prozaickej tvorby S. Rakúsa a interview. Textová časť publikácie je doplnená o zaujímavé fotografie z profesijného i privátneho života.