prejsť do hlavného obsahu

Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918

Autor/Editor: Lenka Bischof

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

Predajná cena: 6,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Vedecká monografia prezentuje výskum problematiky k dejinám úplného osemročného katolíckeho kráľovského gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským. Vychádza z analýzy výročných správ gymnázia. Pozostáva z troch kapitol, prvá sa venuje rozvoju školstva v Rakúskej monarchii v rokoch 1848 – 1867 a podobe školstva v Uhorsku po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v rokoch 1867 – 1918. Druhá kapitola dokumentuje samotné dejiny gymnázia v období od 2. polovice 19. storočia po jeho zánik po prvej svetovej vojne. Autorka poukazuje aj na starší príspevok Jozefa Rubyho k výskumu dejín gymnázia. Tretia kapitola sa postupne venuje gymnaziálnej knižnici – študentskej (žiackej) a profesorskej (učiteľskej) knižnici od ich vzniku a sformovania v 50. a 60. rokoch 19. storočia, cez stabilizáciu činnosti v 70. a 80. rokoch 19. storočia až po obdobie najväčšieho rozmachu v 20. storočí. Sumarizuje počet a zameranie zakúpenej literatúry a časopisov, finančné prostriedky investované do nákupu nových titulov, zoznamy darcov, návštevnosť mládežníckej knižnice a poukazuje aj na knihovníkov, ktorými boli aj samotní gymnaziálni profesori.