prejsť do hlavného obsahu

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel I. – III. (KOMPLETNÁ EDÍCIA)

Kompletná trojdielna edícia prameňa najstaršej známej kroniky mesta Prešov pod názvom „Pamätná kniha mesta Prešova“.

Predajná cena: 50,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Diel I. : kronika bola vedená retrospektívne vtedajším mestským kronikárom Belom Kleinom-Tesnoskalským (1853 – 1941). Obsahuje informácie o dejinách mesta od najstarších čias do roku 1700. Pôvodný rukopis kronikára bol uverejnený v podobe faksimile a bol doplnený o historicko-kritický rozbor, poznámky a komentáre, v ktorých sa vysvetľuje, overuje, spresňuje i popiera text kronikára. Pre lepšiu orientáciu v pôvodnom prameni (Pamätnej knihe mesta Prešova) boli do publikácie zaradené aj registre. Titul obsahuje aj vedeckú štúdiu mapujúcu dejiny Prešova do roku 1700 a štúdiu o počiatkoch vedenia pamätných kníh mesta Prešova. Autorkou oboch štúdií je Marcela Domenová. Diel II. : kronika bola vedená retrospektívne vtedajším mestským kronikárom Belom Kleinom-Tesnoskalským (1853 – 1941). Zachytáva obdobie dejín mesta Prešova z rokov 1701 – 1919. Knižný titul obsahuje faksimilné vydanie pôvodného rukopisu kroniky a jeho historicko-kritický rozbor. Text je doplnený o vysvetľujúce poznámky alebo komentáre, v ktorých sa vysvetľuje, spresňuje a na pravú mieru uvádza text kronikára. Pre lepšiu orientáciu v pôvodnom prameni (Pamätnej knihe mesta Prešova) boli do publikácie zaradené aj registre. Titul obsahuje aj vedeckú štúdiu mapujúcu dejiny Prešova v rokoch 1701 – 1919 od Patrika Derfiňáka a štúdiu predstavujúcu život a dielo Bela Kleina-Tesnoskalského, autormi ktorej sú Marcela Domenová a Patrik Derfiňák. Diel III. : kronika bola vedená vtedajším mestským kronikárom. Zachytáva obdobie dejín mesta Prešova z rokov 1938 – 1941. Knižný titul obsahuje faksimilné vydanie pôvodného rukopisu kroniky a jeho historicko-kritický rozbor. Ide o kritické vydanie obsahujúce vysvetľujúce poznámky alebo komentáre, v ktorých sa overuje, spresňuje i popiera text kronikára. Pre lepšiu orientáciu v pôvodnom prameni (Pamätnej knihe mesta Prešova) boli do publikácie zaradené aj registre. Titul obsahuje aj vedeckú štúdiu mapujúcu dejiny Prešova v rokoch 1938 – 1945 od Martina Pekára.