prejsť do hlavného obsahu

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák

Autor/Editor: Marcela Domenová (ed.)

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Predajná cena: 8,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Nekonferenčný recenzovaný zborník prináša 15 štúdií, z nich štyri sa venujú osobnosti Jozefa Repčáka (1911 – 1982), ktorý patril k prvým profesionálne vzdelaným knihovníkom v Československu a priekopníkom regionálnej bibliografie na Slovensku. Ďalšie štúdie sú venované osobnostiam, ktorých život bol spojený s mestom Prešov ako Ján Bocatius, Ján Weber, Július Holénia, František Tichý, ale aj tým, ktoré pochádzali či pôsobili v regióne východného Slovenska ako lekár Eliáš Trangus, vojnový letec Albert Bujanovič či emigrant Grigorij Michajlovič Medvecký. Do zborníka boli navyše zaradené aj dve materiálové štúdie, resp. materiály z prostredia dokumentovania osobností spojených s mestom Prešov, a to v kontexte aktivít Rudolfa Lieskovského vo veci židovskej rodiny Hofstetterovcov alebo predstaveniu vybraných sepulkrálnych pamiatok osobností na prešovskom mestskom cintoríne. Zborník má preto medziodborový charakter a je určený recipientom z viacerých vedných odborov. Obsahuje aj rubriku Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.