Knižnica je pre verejnosť otvorená v tradičných otváracích hodinách

v súlade s platnými uzneseniami vlády SR (č. 123 a 128), vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR (č. 47 a 98) a dokumentom COVID AUTOMAT. Súčasne oznamujeme, že poskytujeme iba výpožičné služby na Námestí mládeže, študovne ostávajú naďalej zatvorené

Dovoľujeme si Vás upozorniť na tieto dôležité opatrenia:

 • v priestoroch knižnice platí povinnosť dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení platných na území Slovenskej republiky;
 • každý používateľ/návštevník je povinný bez vyzvania preukázať sa platným negatívnym testom určeným podľa rizika zaradenia okresu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace alebo potvrdením o zaočkovaní proti tomuto ochoreniu najskôr po uplynutí 14 dní od podania 2. dávky vakcíny prípadne iným potvrdením o výnimke;
 • do knižnice bude mať povolený vstup používateľ/ návštevník iba za účelom vyzdvihnutia objednaných dokumentov, registrácie do knižnice alebo uhradenia vzniknutých poplatkov;
 • každý používateľ/návštevník musí mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) a je povinný aplikovať dezinfekciu na ruky prostredníctvom bezdotykového dezinfekčného zariadenia alebo použiť rukavice;
 • požadujeme priniesť si vlastné pero k podpísaniu výpožičného lístka;
 • maximálny počet používateľov/návštevníkov v jednom okamihu na oddelení služieb sú 2 osoby, so zachovaním odstupu minimálne 2 metre, pričom tento počet je rozdelený nasledovne:
  • 1 osoba vo vestibule,
  • 1 osoba pri registrácii;
 • vrátenie vypožičaných dokumentov je možné iba prostredníctvom samoobslužného návratového automatu, ktorý je prístupný používateľom bez obmedzenia;
 • vstup do priestoru návratového automatu za účelom vrátenia vypožičaných dokumentov je možný aj bez nutnosti predkladať vyššie uvedené doklady;
 • v interiéri alebo exteriéri knižnice, resp. v jej blízkosti je zakázané konzumovať pokrmy a nápoje.

 

Podmienky pre návštevu v ŠVK sa môžu priebežne meniť, o čom Vás budeme včas informovať.

 • Zároveň Vás chceme upozorniť, že od 15.3.2021 bude v priestoroch všetkých interiérov povinný respirátor alebo obdobný prostriedok (bez výdychového ventilu), ktorý spĺňa minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2.

Späť na archív noviniek