Otvorenie čitárne na Hlavnej 99

Vážení používatelia, s radosťou vám oznamujeme, že 1. marca 2021 o 13.00h v rámci Týždňa slovenských knižníc 2021 otvárame čitáreň v zrekonštruovaných priestoroch našej knižnice na Hlavnej 99.

otvorenie čitárne - upútavka

Čitáreň bude otvorená v súlade s platnými uzneseniami vlády SR, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR a dokumentom COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19), platnými k uvedenému dátumu. Zároveň vás včas upozorníme na všetky dôležité opatrenia, ktoré budeme musieť dodržiavať.

V priestoroch modernej čitárne vám v rámci prezenčných služieb poskytneme:

  • voľný prístup k odborným aj voľnočasovým periodikám aktuálneho ročníka mnohých dochádzajúcich titulov domácich i zahraničných periodík
  • voľne prístupné periodiká v elektronickej verzii
  • reprografické služby
  • informácie o knižnično-informačných službách
  • možnosť registrácie do našej knižnice za 1€
  • online databázu platných aj zrušených slovenských technických noriem (STN)

Veríme, že aj v nových priestoroch nám zachováte svoju priazeň a naša nová čitáreň sa vám bude páčiť?

 

Späť na archív noviniek