Oznam o otvorení knižnice od 08. 02. 2021

V súlade s platnými uzneseniami vlády SR (č. 77 a č. 78 z. 05.02.2021), vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR (č- 45 a 47 z 05.02.2021) a dokumentom COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) otvárame knižnicu pre verejnosť od 08. februára 2021 so štandardnými otváracími hodinami.

Súčasne oznamujeme, že budeme poskytovať iba absenčné výpožičné služby, študovne ostávajú zatvorené a prezenčné služby poskytovať nebudeme.

Zároveň si dovolíme vás upozorniť na tieto dôležité opatrenia:

 • každý používateľ/návštevník je povinný mať vždy platný negatívny test určený podľa rizika zaradenia okresu;
 • riadiť sa platnými rozhodnutiami kompetentných orgánov (vláda SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove), ktoré budú vyplývať z prehodnotenia epidemiologickej situácie vždy za predchádzajúci týždeň;
 • do knižnice bude mať povolený vstup používateľ/ návštevník iba za účelom vyzdvihnutia objednaných dokumentov alebo registrácie do knižnice;
 • každý používateľ/návštevník musí mať po celý čas po vstupe do knižnice prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) a je povinný si dezinfikovať ruky prostredníctvom bezdotykového dezinfekčného zariadenia umiestneného pri vstupe do knižnice alebo použiť rukavice;
 • maximálny počet používateľov/návštevníkov v jednom okamihu na oddelení služieb sú 2 osoby, so zachovaním odstupu minimálne 2 metre, pričom je tento počet rozdelený podľa jednotlivých priestorov nasledovne:
  • 1 osoba vo vestibule,
  • 1 osoba pri registrácii;
 • vstup do priestoru návratového automatu za účelom vrátenia vypožičaných dokumentov je možný aj bez nutnosti predkladať doklady uvedených vyššie;
 • požadujeme priniesť si vlastné pero k podpísaniu výpožičného lístka;
 • je zakázané konzumovať pokrmy a nápoje v interiéri alebo exteriéri knižnice, resp. v jej blízkosti.

Dôrazne odporúčame pre vrátenie požičaných dokumentov využívať samoobslužný návratový automat; vrátené knihy nebudeme preberať v požičovni!

Ospravedlňujeme sa za tieto opatrenia, ale ich dodržiavaním sa chránime navzájom.

Späť na archív noviniek