Otvorenie knižnice od 4. do 5. februára 2021

Knižnica je otvorená pre verejnosť 4. 2. 2021 od 11.00h do 16.00h a 5. 2. 2021 v čase od 8.00h do 18.00h. Súčasne oznamujeme, že poskytujeme iba absenčné výpožičné služby, študovne ostávajú zatvorené a prezenčné služby neposkytujeme.

Zároveň si dovolíme vás upozorniť na tieto dôležité opatrenia:

 • do knižnice bude mať povolený vstup používateľ/ návštevník iba za účelom vyzdvihnutia objednaných dokumentov alebo registrácie do knižnice;
 • každý používateľ/návštevník z okresov menovaných v § 1, ods. 1 vyhlášky ÚVZ SR sa pred vstupom na oddelenie (do vestibulu) musí bez vyzvania preukázať jedným z týchto dokladov:
  • negatívny výsledok AG testu alebo RT-PCR testu alebo
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ak tri mesiace alebo
  • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 najskôr po uplynutí 14 dní od podania 2. dávky vakcíny;
 • každý používateľ/návštevník musí mať po celý čas po vstupe do knižnice prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) a je povinný si dezinfikovať ruky prostredníctvom bezdotykového dezinfekčného zariadenia umiestneného pri vstupe do knižnice alebo použiť rukavice;
 • maximálny počet používateľov/návštevníkov v jednom okamihu na oddelení služieb sú 2 osoby, so zachovaním odstupu minimálne 2 metre, pričom je tento počet rozdelený podľa jednotlivých priestorov nasledovne:
  • 1 osoba vo vestibule,
  • 1 osoba pri registrácii;
 • vstup do priestoru návratového automatu za účelom vrátenia vypožičaných dokumentov je možný aj bez nutnosti predkladať doklady uvedených vyššie;
 • požadujeme priniesť si vlastné pero k podpísaniu výpožičného lístka;
 • je zakázané konzumovať pokrmy a nápoje v interiéri alebo exteriéri knižnice, resp. v jej blízkosti.

Dôrazne odporúčame pre vrátenie požičaných dokumentov využívať samoobslužný návratový automat; vrátené knihy nebudeme preberať v požičovni!

Ospravedlňujeme sa za tieto opatrenia, ale ich dodržiavaním sa chránime navzájom.

Knižnica je otvorená v súlade s Uznesením vlády SR č. 8/2021 Z. z. z 18. januára 2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 80 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 36 z 2. februára 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, a v súvislosti s pretestovaním zamestnancov oddelenia knižnično-informačných služieb.

 

Späť na archív noviniek