Otvorenie knižnice od 27. januára 2021

V súlade s aktuálnym Uznesením vlády SR č. 8/2021 Z. z. zo dňa 18.01.2021  a Vyhlášky Úrade verejného zdravotníctva č. 13 z 21.01.2021 otvárame knižnicu pre verejnosť od 27. januára 2021 so štandardnými otváracími hodinami. Súčasne oznamujeme, že budeme poskytovať iba absenčné výpožičné služby, študovne ostávajú zatvorené a prezenčné služby poskytovať nebudeme.

Zároveň si dovolíme vás upozorniť na tieto dôležité opatrenia:

 • do knižnice bude mať povolený vstup používateľ/ návštevník iba za účelom vyzdvihnutia objednaných dokumentov alebo registrácie do knižnice;
 • každý používateľ/návštevník sa pred vstupom na oddelenie (do vestibulu) musí bez vyzvania preukázať jedným z týchto dokladov:
  • negatívny výsledok AG testu alebo RT-PCR testu alebo
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ak tri mesiace alebo
  • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 najskôr po uplynutí 14 dní od podania 2. dávky vakcíny;
 • každý používateľ/návštevník musí mať po celý čas po vstupe do knižnice prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) a je povinný si dezinfikovať ruky prostredníctvom bezdotykového dezinfekčného zariadenia umiestneného pri vstupe do knižnice alebo použiť rukavice;
 • maximálny počet používateľov/návštevníkov v jednom okamihu na oddelení služieb sú 2 osoby, so zachovaním odstupu minimálne 2 metre, pričom je tento počet rozdelený podľa jednotlivých priestorov nasledovne:
  • 1 osoba vo vestibule,
  • 1 osoba pri registrácii;
 • vstup do priestoru návratového automatu za účelom vrátenia vypožičaných dokumentov je možný aj bez nutnosti predkladať doklady uvedených vyššie;
 • požadujeme priniesť si vlastné pero k podpísaniu výpožičného lístka;
 • je zakázané konzumovať pokrmy a nápoje v interiéri alebo exteriéri knižnice, resp. v jej blízkosti.

Dôrazne odporúčame pre vrátenie požičaných dokumentov využívať samoobslužný návratový automat; vrátené knihy nebudeme preberať v požičovni!

Ospravedlňujeme sa za tieto opatrenia, ale ich dodržiavaním sa chránime navzájom.

Späť na archív noviniek