Rekonštrukcia oddelenia knižnično-informačných služieb

Oznamujeme používateľom a návštevníkom knižnice, že v priebehu tohto roka sa uskutoční dlhodobo plánovaná rekonštrukcia priestorov 2. nadzemného podlažia, ktorá si vyžiada čiastočné obmedzenia v poskytovaní knižničných služieb.

Cieľom rekonštrukcie, ktorá sa uskutoční v 2 etapách, je modernizácia priestorov súčasnej čitárne a obidvoch študovní a vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu, a to nielen na prízemie, ale aj na poschodie. Bezbariérovosť zabezpečíme vybudovaním nájazdovej rampy pri vstupe do budovy a inštaláciou výťahu, ktorý zabezpečí prístup na poschodie. 

Sme radi, že sa nám podarilo pripraviť projekt rekonštrukcie napriek obmedzeniam, ktoré so sebou prináša lokalizácia budovy oddelenia služieb.

Uvedené skutočnosti sú dôvodom, prečo bude poskytovanie služieb všeobecnej študovne a študovne viazaných periodík počas doby rekonštrukcie premiestnené do priestorov dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry - študovne romistiky na Námestí mládeže 4.

Zároveň oznamujeme, že služby spojené so sprístupňovaním aktuálneho ročníka všetkých dochádzajúcich titulov domácich i zahraničných periodík budú poskytované v novovybudovanej čitárni v rekonštruovaných priestoroch knižnice na Hlavnej 99. O jej otvorení pre verejnosť ako aj o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na realizované stavebné práce budú mať dosah na poskytované služby, vás budeme včas informovať.

Veríme, že pochopíte našu snahu zmodernizovať pre vás naše priestory a služby a že nám naďalej zachováte svoju priazeň. Zároveň sa vopred ospravedlňujeme za obmedzenia, ktoré rekonštrukcia so sebou prinesie, ale aj za obmedzenia, ktoré súvisia s epidemiologickou situáciou a následnými opatreniami štátu.

V prípade akýchkoľvek otázok odporúčame kontakty: okis@svkpo.gov.sk alebo na tel. číslach 0918760591, 051/2454212.

 

Späť na archív noviniek