Rekonštrukcia priestorov na Hlavnej 99

Pripravujeme pre vás nové vylepšené priestory v prevádzke knižnice v centre mesta.

Oddelenie knižnično-informačných služieb má svoje pracovisko na Námestí mládeže, ale sídlo knižnice a väčšina odborných oddelení, vrátane niektorých študovní, je na Hlavnej ul. 99. A práve tu pre vás pripravujeme menšiu rekonštrukciu prízemných priestorov predného traktu budovy. Táto malá rekonštrukcia úzko súvisí s pripravovanou väčšou rekonštrukciou 2. nadzemného podlažia oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže, ktorú chystáme na budúci rok a v súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa. O ďalších krokoch chystanej prestavby vás budeme včas a pravidelne informovať.

Priestory na Hlavnej ulici sme začali rekonštruovať tento týždeň a ukončenie predpokladáme v decembri tohto roku. V budúcom roku v nich plánujeme umiestniť časť oddelenia knižnično-informačných služieb a poskytovať niektoré služby. V súčasnosti však prebiehajú stavebné práce a preto upozorňujeme používateľov a návštevníkov knižnice na väčšiu hlučnosť a prašnosť, za čo sa ospravedlňujeme. Veríme, že chápete naše pohnútky realizovať niektoré nevyhnutné opravy a úpravy, ale, v rámci existujúcich možností, najmä zlepšiť pre vás prostredie v knižnici.

Späť na archív noviniek