OTVÁRAME 11. mája 2020!

S potešením vám oznamujeme, že v zmysle nedávneho oznamu otvárame knižnicu v pondelok 11.05.2020 o 12.00 h

V tejto súvislosti dávame do pozornosti dôležité informácie a pokyny súvisiace s otvorením:

 1. Knižnica bude prevádzkovať iba požičovňu. Čitáreň a všetky študovne ostávajú zatvorené. Tento stav potrvá až do odvolania.
 2. Otváracie hodiny sú bez obmedzenia a sú zverejnené na webovej stránke knižnice. K zmene otváracích hodín dôjde od 1. júla, o čom bude knižnica včas informovať.
 3. V požičovni sa budú realizovať:
  a) absenčné výpožičky,
  b) registrovanie používateľov a prolongovanie členstva,
  c) riešenie individuálnych problémov, ktoré nie je možné vyriešiť telefonicky alebo mailom.
 4. Vyhľadávanie a objednávanie dokumentov z knižničného fondu bude možné iba cez online katalóg. Terminály na vyhľadávanie v priestoroch knižnice nebudú dostupné.
 5. Dokumenty žiadané na absenčnú výpožičku bude možné vyzdvihnúť najskôr o 48 hodín od zadania požiadavky alebo do 48 hodín od doručenia avíza o dostupnosti rezervovaného dokumentu. Časopisy a noviny sa absenčne nepožičiavajú.
 6. Požiadavky na skenovanie časopiseckých článkov sa budú vybavovať naďalej iba na základe požiadavky, ktorú zašlete na adresu sluzby@svkpo.gov.sk. Požiadavka musí obsahovať základné údaje potrebné na vyhľadanie zdroja.
 7. Medziknižničné výpožičné služby pre používateľov ŠVK budú vybavované iba v prípade, že bude možné žiadaný dokument touto formou získať od inej (slovenskej / zahraničnej) knižnice.
 8. Vrátenie dokumentov sa bude realizovať aj počas otváracích hodín iba prostredníctvom samoobslužného návratového automatu.
 9. Rešeršné služby sa budú poskytovať iba prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke knižnice.
 10. Vstup do priestorov knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka), bez tejto ochrany nebude používateľ/návštevník vpustený do priestorov knižnice. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 2 rokov a na osoby so závažnou poruchou autistického spektra.
 11. Vzhľadom na rozlohu priestorov je vstup do budovy možný len 3 osobám v jednom okamihu (jedna osoba v požičovni, 1 osoba vo vestibule, 1 osoba pri návratovom automate).
 12. Používateľ/návštevník je povinný
  a) aplikovať dezinfekciu na ruky alebo rukavice (latexové, chirurgické, gumené); plátenné rukavice nie sú dostatočnou hygienickou ochranou pred ďalšou kontamináciou a na také rukavice nie je vhodné aplikovať dezinfekčné prostriedky,
  b) v priestoroch knižnice riadiť sa pokynmi zamestnancov alebo informáciami formou ikon alebo textu zverejnenými na informačných zariadeniach knižnice (kiosk, elektronické informačné tabule)
  c) v priestoroch knižnice dodržiavať odstup 2 m od ďalších osôb.

Ďakujeme, že ste spolu s nami vydržali doterajšie obmedzenia vyplývajúce z mimoriadnej situácie, a veríme, že spoločne prekonáme aj obmedzenia, ktoré nás ešte (dúfajme, že nie dlho) čakajú. Tešíme sa na vás a budeme dúfať vo vašu spokojnosť s našimi službami.
 

Späť na archív noviniek