„Ľudia – príroda – svet – kultúra“ - prezentácia a workshop so Zuzanou Labašovou

Ponúkame verejnosti 15. novembra o 16.00 h., pretože globálne vzdelávanie je cesta ku kritickému mysleniu a aktívnemu občianstvu.

Ak Vás zaujíma klimatická kríza, kolonizácia, chudoba vo svete, otrocká práca a nadmerná spotreba - tieto témy spája medzipredmetové globálne vzdelávanie, ktoré pomáha odhaľovať hlbšie súvislosti a prinášať do vyučovania aktuálne témy, ktoré sa týkajú nás všetkých. 
Súčasťou podujatia je workshop o prírodnej kozmetike s teoretickou a praktickou časťou – s výrobou vlastných prírodných produktov, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť kupované kozmetické prípravky.
Ludia_priroda_verejnosť_Labasova
Zuzana Labašová vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Súčasťou občianskeho združenia ŽIVICA je od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa a venovala sa aj spotrebiteľským témam. Momentálne má na starosti projekty kritického myslenia a globálneho vzdelávania a je súčasťou tímu v programe Zelená škola.

Miesto a čas konania podujatia: prezentačná miestnosť na Námestí mládeže, 15. 11. 2023 o 16.00h 

Účasť je limitovaná, odporúčame záväzne sa prihlásiť: okis@svkpo.gov.sk (čakať na potvrdzujúci e-mail).

Vstup zdarma 

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme

Tešíme sa na Vás 😃 

Späť na archív noviniek