Všetky výpožičky do 9.1.2023 !!!

Vážení používatelia

Nakoľko je knižnica od 27. 12. 2022 – 5. 1. 2023  z a t v o r e n á

Všetky výpožičné lehoty dokumentov Vám knižnica predĺžila do 9. 1. 2023 do 18.00h.

Všetkým želáme KRÁSNE VIANOCE 2022 & PF 2023.

Tešíme sa na Vás 9. 1. 2023 v obmedzenom otváracom čase do 16.00h.

Späť na archív noviniek