ZATVORENIE KNIŽNICE od 18. do 29. júla 2022

Všetky prevádzky knižnice sú v uvedenom období zatvorené z dôvodu hromadného čerpania dovolenky zamestnancov knižnice.

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť dodržiavania výpožičnej lehoty dokumentov a možnosť ich vrátenia prostredníctvom samoobslužného návratového automatu, ktorý sa nachádza v objekte na Námestí mládeže 1 (knižnica v uvedenom období nebude zasielať pripomienky na predĺženie výpožičnej lehoty dokumentov, resp. na nutnosť ich vrátenia).

Všetkým našim používateľom želáme KRÁSNE LETO 2022 a tešíme sa na Vás už 1.8.2022 (až do 4.9.2022) opätovne v letných otváracích hodinách.

Späť na archív noviniek