17. storočie: knižná kultúra Európy v Prešove

Prezentácia kultúrneho dedičstva našich predkov zachovaná v knižnej podobe v historickom fonde knižnice.

Panelová výstava s expozíciou  pod názvom 17. storočie: knižná kultúra Európy v Prešove je usporiadaná pri príležitosti 70. výročia zriadenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zameriava sa na prezentovanie kultúrneho dedičstva v podobe starých tlačí z obdobia 17. storočia, ktoré sa zachovali v historickom fonde knižnice. Tlače sú z rôznych vedných odborov (geografia, právo, politológia, etika, teológia a náboženská literatúra, jazykoveda a lexikografia, história, biografia  a i.), pochádzajú z rôznych európskych oficín (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko či Rakúsko). Výnimočné sú dokumenty slovacikálneho charakteru (Trnava, Bratislava, Bardejov) či tlače z Poľska  (Krakov) a Ukrajiny (Ľvov). Cieľom výstavy je upozorniť na unikátnosť týchto tlačí, predstaviť ich autorov, zdôrazniť ich historickú a obsahovú hodnotu pre dejiny v širšom európskom  kontexte.

plagát k výstave

Výstava je dostupná zdarma v ŠVK v Prešove v študovni starých tlačí, Hlavná 99, v termíne 30. 6. – 30. 12. 2022, v čase otváracích hodín študovne.

Späť na archív noviniek