SLOVO – KNIHA – PAMIATKA

Pozývame Vás na prezentáciu edičnej činnosti ŠVK v Prešove pod názvom: KNIHA – SLOVO – PAMIATKA,

na ktorej sa predstavia vybrané edičné tituly – medziodborovo ladené zborníky zo série Liber – verbum – monumentumque I. – V., venujúce sa problematike knižnej kultúry, cirkevných dejín, školstva a jazykovedy, ako aj chorobám, osvete a zdravotníctvu v dejinách.

Podujatie sa uskutoční počas Týždňa slovenských knižníc 2022 v termíne 4. 3. 2022, o 16.00 hod., ŠVK v Prešove, Hlavná 99 – čitáreň.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Plagat_OHKF_web_TSK_22_KSP

 

Späť na archív noviniek