Rekonštrukcia oddelenia služieb

Chceme vám oznámiť potešujúcu správu: rekonštrukcia časti oddelenia knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže sa blíži ku koncu.

Možno to zvonka ešte tak nevyzerá, ale naozaj sa v najbližších dňoch ukončí rekonštrukcia tohto pracoviska. Realizujú sa posledné stavebné úpravy na novom vstupe do budovy, ktorý výrazne zmení vizuál knižnice. Novinkou bude bezbariérový prístup do budovy, ako aj výťah, ktorý našich imobilných spoluobčanov, matky s kočiarmi či ľudí s problémovou chôdzou vyvezie až na 2. podlažie k študovni. Čaká nás ešte kolaudačné konanie, lebo bez neho nie je možné spustiť prevádzku zrekonštruovaných priestorov, ale veríme, že všetko prebehne hladko a bez problémov, ktoré by mohli prevádzke zabrániť.

Zároveň máme pre vás ďalšiu technologickú novinku: samoobslužné vydzvihnutie objednaných dokumentov aj v čase, kedy bude knižnica zatvorená. Chystáme sa spustiť nové zariadenie, tzv. remoteLocker, čo sú uzamykateľné boxy, do ktorých vám uložíme objednané dokumenty a vy si ich budete môcť vyzdvihnúť iba svojim knižničným pasom. Zariadenie bude fungovať na podobnom princípe ako návratový automat, len opačne: dokumenty nevraciate, ale si ich požičiavate. Spustíme ho zatiaľ v skúšobnej prevádzke, aby sme nastavili pravidlá fungovania a aby ste si na jeho používanie mohli zvyknúť.

Veľmi nás mrzí, že sme vám obmedzili prístup k návratovému automatu, ale bolo to pre vašu bezpečnosť. Akonáhle to bude možné, opätovne ho sprístupníme a veríme, že ho budete využívať rovnako často, ak nie častejšie, ako pred rekonštrukciou.

Späť na archív noviniek