Prevádzka knižnice pre verejnosť podľa nového COVID AUTOMATU

od 16. 08. 2021.

Oznamujeme verejnosti, že v súlade s Uznesením vlády SR č. 440/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT - verzia 4.1) a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021, 239/2021, 240/2024 a 241/2021 V. v. SR knižnica sprístupňuje pre verejnosť priestory a služby bez obmedzenia.

Podmienky vstupu budeme pravidelne aktualizovať v závislosti od aktuálnej mapy rozdelenia okresov podľa Covid automatu. Odporúčame sledovať našu webovú stránku a FB stránku knižnice.

Späť na archív noviniek