Oznam o zatvorení slovanskej študovne a študovne starých tlačí

v dňoch 7. – 8. 6. 2021 z dôvodu konania vedeckej konferencie

akékoľvek otázky týkajúce sa študovní adresujte na: slovanka@svkpo.gov.sk alebo sst@svkpo.gov.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Späť na archív noviniek