Pozývame Vás na vedeckú konferenciu Non scholae, sed vitae discimus... v dňoch 7. – 8. 6. 2021

jej cieľom je ponúknuť najmä odbornej verejnosti viacero zaujímavých referátov k problematike vývoja a podoby školstva v minulosti a súčasnosti (z obdobia 17. – 21. storočia) ale aj tých, ktoré sú zamerané tiež na vybraných pedagógov a ich dielo, vyučovací jazyk, učebnice, spolkový život či mimoškolské aktivity na Slovensku i v cudzine

Non scholae, sed vitae discimus – učíme sa pre život, nie pre školu predstavuje známy citát, ktorého autorom je rímsky filozof, štátnik, učiteľ a spisovateľ Lucius Annaeus Seneca. Táto myšlienka je napriek dávnemu času, v ktorom vznikla, aktuálna aj v súčasnosti. V období prebiehajúcej pandémie a dištančného vzdelávania si kladieme otázky týkajúce sa úlohy dobrých pedagógov, úrovne škôl, kvality a dostupnosti učebníc. Zamýšľame sa však aj nad vedomosťami študentov, najmä tých, ktorí opúšťajú školské lavice natrvalo a stávajú sa súčasťou trhu práce. 

Konferencia Non scholae, sed vitae discimus... (knižná kultúra – osobnosti – školský život) je usporiadaná zároveň pri príležitosti pripomenutia si udalostí spojených s Memorandom národa slovenského.

Konferencia_Non_scholae_program_6_2021_SVKPO

 

Späť na archív noviniek