Aktuálny COVID AUTOMAT

Vážení používatelia a návštevníci knižnice, žiadame Vás, aby ste pri vstupe do našich priestorov naďalej dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia a sledovali platné nariadenia pre okres Prešov podľa aktuálneho COVID AUTOMAT-u,

pozri: https://automat.gov.sk/presov

 

Upozorňujeme Vás, že naďalej sú v platnosti: Vyhláška ÚVZ SR č. 207_2021, ktorá nariaďuje opatrenia k obmedzeniam prevádzok; Vyhláška ÚVZ SR č. 206_2021 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest; Vyhláška ÚVZ SR č. 208_2021 týkajúca sa opatrení k obmedzeniu hromadných podujatí.

Späť na archív noviniek