prejsť do hlavného obsahu

Non scholae, sed vitae discimus... (školstvo – knižná kultúra – osobnosti)

Autor/editor: Marcela Domenová

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022. 267 s. ISBN 987-80-89614-84-4,

Predajná cena: 12,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárne ladený zborník zameraný na prezentovanie aktuálneho výskumu dejín školstva, významu učebníc a zaujímavých osobností na základe pramennej bázy, ktorú predstavovali staré tlače, výročné správy škôl, periodiká a archívne pramene. Pozornosť sa venuje dejinám školstva v niektorých regiónoch, dejinám školských usta­novizní, rôznym typom škôl, školskému i mimoškolskému životu (ako spolkový život), problematike výučby jazykov v minulosti i súčasnosti (slovenčina), predstaveniu osobností, pe­dagógov a ich života, tvorby – a to aj v kontexte zostavovania učebníc.