Návrh na zakúpenie literatúry

Nenašli ste v knižničnom fonde dokument, ktorý potrebujete? 

Myslíte si, že niektorý titul nemáme, ale mal by byť zaradený do knižničného fondu?

Zdá sa Vám, že existuje významný dokument, napr. kniha alebo časopis, ktorý by nemal v knižničnom fonde chýbať?

Ak je ÁNO Vašou odpoveďou na naše úvodné otázky a našli ste dokument, o ktorom viete, že v našom knižničnom fonde chýba a o ktorom si zároveň myslíte, že je nevyhnutné zaradiť ho do fondu, vyplňte tento elektronický formulár a odoslaním podáte návrh na jeho získanie a zaevidovanie do knižničného fondu.

Každý takýto návrh starostlivo overíme a v prípade, že navrhovaný titul naozaj nie je súčasťou nášho knižničného fondu, pokúsime sa ho zabezpečiť, pokiaľ bude zodpovedať špecializácii knižnice, skladbe fondu a používateľského zázemia. Musíme Vás však upozorniť, že v prípade finančne náročných titulov alebo titulov vydaných v zahraničí budeme postupovať v rámci možností nášho rozpočtu.

Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť, pretože akvizícia niektorých titulov do fondu našej knižnice môže trvať dlhší čas.

V prípade získania a zaradenia dokumentu do fondu Vás budeme o tejto skutočnosti informovať.