prejsť do hlavného obsahu

Liber – verbum – monumentumque III.: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách

Autor/Editor: Marcela Domenová

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 316 s. ISBN 978-80-89614-68-4

Predajná cena: 13,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárne ladený zborník k dejinám knižnej a duchovnej kultúry s dôrazom na rímskokatolícku a evanjelickú konfesiu. Obsahuje časť referátov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Náboženské pomery a konfesionalita v odraze knižnej kultúry a prameňoch... (Prešov 2019) venovanej problematike reformácie a rekatolizácie. Štúdie sú v tomto kontexte zamerané na vybrané pamiatky knižnej kultúry (historické cirkevné knižnice, šľachtické knižnice, staré tlače, periodická tlač), osobnosti a ich dielo, ako J. S. Kriebel, M. Lach, B. Nosák Nezabudov, O. Petrov, J. Rezik, ale aj na náboženské pomery a náboženský život v našich dejinách (cirkevné rády, osobnosti, tlače a periodiká, prípadové sondy do miest a panstiev), hmotné pramene, sakrálne pamiatky – stavby a stavebné komplexy (v kontexte jednotlivých rádov – jezuiti, františkáni; drobné sakrálne stavby, kalvária). Zborník obsahuje aj rubriky Kronika/Správy a Recenzie/Anotácie.