prejsť do hlavného obsahu

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách

Autor/Editor: Marcela Domenová (ed.)

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

Predajná cena: 8,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Nekonferenčný recenzovaný zborník vznikol na základe podujatí pripomínajúcich si 470. výročie úmrtia teológa a reformátora Martina Luthera (2016) a 500. výročia reformácie (2017). Obsahuje štúdie zamerané nielen na vybrané osobnosti evanjelickej a. v. konfesie ako Martin Luther, Martin Bucer, Ján Michal Schwarz, Ľudovít Štúr, ale aj kalvínskej konfesie ako Gál Huszar, Ján Siderius, Peter P. Alvinczi, Juraj Jessenius a iní. Rímskokatolícku konfesiu zastupuje Dominik Mokoš, gréckokatolícku Ján Kutka, pravoslávnu arcibiskup Makarios III. Príspevky sa venujú ich životu a dielu so snahou predstaviť či zhodnoť ich činnosť, polemiky a názory odrážajúce dobu, v ktorej vznikli. Ďalším tematickým okruhom príspevkov boli fragmenty pamiatok knižnej kultúry z oblasti liturgických a modlitebných kníh a Biblií zachovaných vo viacerých pamäťových a fondových inštitúciách východného Slovenska (Košice, Stará Ľubovňa). Priestor bol venovaný aj mapovaniu naratívnych prameňov cez oral history a etnografiu (pôstne duchovné spevy, Fintice) alebo lingvistiku v súčasných homiletických prejavoch slovenskej proveniencie. Okrem toho prezentuje časť štúdií pramene hmotnej kultúry prostredníctvom archeologického či archívno-stavebného výskumu (Bardejov, Ťahanovce – Košice). Do zborníka boli tradične zaradené aj rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.