prejsť do hlavného obsahu

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Autor/Editor: Marcela Domenová (ed.)

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

Predajná cena: 9,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Knižný titul predstavuje konferenčný recenzovaný zborník. V štúdiách bol ponechaný priestor nielen analytickému retrospektívnemu zhodnoteniu a sumarizovaniu bibliografickej činnosti vo vedeckých knižniciach na Slovensku, ale aj dejinám a funkciám knižníc, podobe knihy, jej vývoju a osudom v budúcnosti. Na interdisciplinárnom pozadí sa príspevky venujú aj vybraným osobnostiam (J. Kollár, M. Kolbenheyer, F. Hažlinský, I. Landau, P. Ďurík), relevantným písomným prameňom k dejinám knižnej kultúry (cirkevné ročenky, gramatické diela), spolkovej činnosti či historickým šľachtickým (ako Andrássy Humenné) i súčasným knižniciam a ich historickým fondom. Do zborníka boli atypicky zaradené rubriky Kronika/Správy a Recenzie/Anotácie, v ktorých bol ponechaný priestor na predstavenie aktuálnej slovenskej spisby v danej oblasti s dôrazom na produkciu z vydavateľstiev vedeckých knižníc na Slovensku.