prejsť do hlavného obsahu

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia: osobnosti – udalosti – dobová tlač.

Autor/Editor: Marcela Domenová

Prešov: ŠVK v Prešove, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Predajná cena: 8,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Interdisciplinárne ladený zborník je zameraný na obdobie 1. svetovej vojny, vznik prvej Československej republiky, a to nielen na politické či kultúrno-spoločenské pomery. Prináša aktuálny stav bádania v oblasti dejín knižnej kultúry, dobových periodík (noviny Eperjes, týždenník Szinházi Ujság, mesačník Grafika) a historických kalendárov, poukazuje na osudy a aktivity významných osobností (Michail Lučkaj, Jozef Gregor Tajovský, Sándor Márai, Karel Kálal, Taras Hryhorovyč Ševčenko). Venuje sa témam o stave školstva i spolkovej činnosti v odraze dobových udalostí (ako napr. študentská spolková činnosť na učiteľskom ústave evanjelického kolégia v Prešove; dejiny rímskokatolíckeho hlavného gymnázia v Rožňave; dejiny prešovského kolégia, teologickej akadémie a právnickej akadémie kolégia). Zborník obsahuje aj rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.