prejsť do hlavného obsahu

Ivan Vanat: personálna bibliografia.

Autor/Editor: Jozef Šelepec

Prešov: ŠVK v Prešove, 2007. 50 s. ISBN 978-80-85734-71-3.

Predajná cena: 2,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Personálna bibliografia o živote a tvorbe pedagóga, historika Ivana Vanata (1926 – 2015), ktorý sa vo svojich vedeckých i popularizačných prácach zaoberá výskumom ukrajinskej národnostnej menšiny na území severovýchodného Slovenska, jej historickým vývojom, sociálnymi, politickými i kultúrnymi otázkami v období 20. storočia. Bibliografia je vydaná v slovenskom a ukrajinskom jazyku a eviduje aj Vanatove práce z metodiky vyučovania dejepisu, recenzie jeho diel, ale aj ohlasy domácich a zahraničných historikov na jeho práce.