prejsť do hlavného obsahu

Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I.

Autor/Editor: Marcela Domenová a kol.

Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

Predajná cena: 9,00 €
Skladom
  • Viac o knihe

Vedecká monografia prezentuje aktuálny výskum starých tlačí z obdobia formovania slovenského národného národa (vymedzený rokmi 1780 – 1875), ktoré sa zachovali v Kolegiálnej knižnici v Prešove, v historickom fonde ŠVK v Prešove a v historickom fonde UK Prešovskej univerzity v Prešove. Je rozdelená do dvoch častí, prvá predstavuje pre pochopenie dejinného kontextu politicko-spoločenské pomery. Druhá časť Knižná kultúra je rozdelená na šesť kapitol zameraných na problematiku jazyka a literatúry, národnoobranných spisov, učebníc a školských kníh, osvetovú a ľudovýchovnú literatúru, evanjelickú cirkevnú spisbu, príležitostné a iné tlače (varia). Dôraz sa kladie nielen na predstavenie a obsahovú analýzu tlačí podľa vyššie uvedených tematických skupín, ale aj na predstavenie autorov v dobovom kontexte, špecifickosť či význam ich diela. Pri výstupoch sa prihliadalo aj na odborné spracovanie slovacikálnych dokumentov z pohľadu knižnej kultúry, v okruhoch doloženej vydavateľskej a typografickej činnosti, dobovej reklamy alebo aj grafického spracovania, knižnej väzby, dokumentovania posesorských údajov a zachytenia okolností, vďaka ktorým sa knihy dostali do Prešova.