PRETIOSA QUAM SIT SANITAS MORBUS DOCET... (osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra – osobnosti)

V priebehu rokovania sa odborná i laická verejnosť bude môcť oboznámiť s vybranými osobnosťami medicíny, osvety, kultúry či vedných odborov, ktoré prispeli k pokroku v oblasti zdravotníctva.

Pozornosť bádateľov sa zameriava na viac či menej známe osobnosti, zaujímavé knižné tituly a diela, ale i dokumenty archívnej, úradnej či poloúradnej povahy, ktoré predstavujú pohľad na vtedajšie zdravotníctvo, infekčné choroby, epidémie a spôsoby, ako sa im predchádzalo a čelilo.

Vďaka tejto konferencii sa budeme môcť dozvedieť, nakoľko sa súdobé opatrenia a reakcie líšili od tých súčasných.

program konferencie (.pdf)

Späť na kalendár podujatí