Via trita est tutisima - online výstava

Výstava Via trita est tutissima, t. j. vychodená cesta je najbezpečnejšia... posúva používateľa z prostredia klasických expozícií starých tlačí, kartografického či lexikografického materiálu do online prostredia, keďže nie každý zo záujemcov si môže prísť pozrieť staré a vzácne tlače fyzicky. Pozostáva z vybraných ukážok z oblasti geografie, kartografie, topografie s doplnením o cestopisnú a odbornú spisbu najmä z historického fondu ŠVK v Prešove. Tematicky je delená do viacerých celkov s dorazom na cestopisy, čím sa záujemcom ponúkne pohľad na zobrazovanie a popisovanie nášho mesta, regiónu, krajiny či vybraných kútov – častí sveta očami našich predkov, vedcov či cestovateľov.

Výstava_VIA TRITA_do 30-12-2022

Výstavu si môžete pozrieť na https://www.svkpo.sk/ v sekcii privátna zóna

Termín: 30. 9. 2021 – 30. 12. 2022

 

Späť na kalendár podujatí