Slovensko a Šariš na starých mapách – výstava

Výstava ponúka výberový pohľad na zachytenie nášho územia – regiónu a krajiny v priebehu niekoľkých storočí, a to od konca 18. storočia do 1. polovice 20. storočia ako súčasti Uhorska, Rakúsko-Uhorska, Československa, prípadne z pohľadu stredoeurópskeho tak, ako ho poznali a zaznamenali bádatelia, kartografi, geografi či rytci. Ide o kartografický materiál v podobe máp –  jednotlivín alebo ide o mapy, ktoré sú súčasťou príručných, vreckových, školských či odborných atlasov (aj historických), učebníc či vybraných odborných a slovníkových publikácií, ktoré sa zachovali v historickom, ale aj bežnom knižničnom fonde ŠVK v Prešove. Výstavu pripravilo OHKF v spolupráci s OIT ŠVK v Prešove.

WG_Slovensko_a Saris_mapy

Späť na kalendár podujatí