Ľutina - mariánske pútnické miesto

Výstava fotografií Ľutina – mariánske pútnické  miesto, nás prenáša do obce Ľutina a priestoru Ľutinskej hory, ktorý predstavuje významné pútnické miesto pre veriacich gréckokatolíckej aj pravoslávnej cirkvi. Ľutinu teda počas roka, ale najmä v auguste, navštevujú stovky veriacich zo Slovenska i cudziny.

Fotografie vznikli počas terénneho výskumu kolegov z oddelenia historických knižničných fondov v roku 2020.

Pozrite sa s nami  na vybrané miesta, pri ktorých sa možno zastaviť, či už ako nezainteresovaný návštevník alebo pútnik. Ide o drobné sakrálne stavby (ako kríže, kaplnky), ale aj o chrám a baziliku, ktoré sú zasvätené najdôležitejšiemu sviatku – Zosnutiu Presvätej Bohorodičky.

Ľutina - výstava fotografií - plagát

Späť na kalendár podujatí