Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi – výstava fotografií

Tieto sakrálne stavby sú nielen vo viacerých prípadoch zaujímavými nehnuteľnými pamiatkami, ale aj trvalou pripomienkou vzťahu Boha a veriacich na východnom Slovensku. 

Výstava fotografií Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi, má poetickejší názov a spája sa so žalmom 84, ktorý odráža túžbu človeka po Božom chráme ako mieste stíšenia sa, stretnutia s Bohom a túžbu po osobnej prítomnosti v Božom príbytku. Výstava zachytáva vybrané kostoly a chrámy rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej konfesie, ktoré sa nachádzajú v okrese Sabinov.

Môžete si ju pozrieť od 1. do 30. 6. 2021, v čase od 16.00 h do 22.00 h, na Hlavnej 99 vo Window gallery.

Uvod_Hla Bozi stanok je medzi ludmi_web

Späť na kalendár podujatí